Ponúkam služby duchovného poradenstva, očistenia od negatývnych síl, duchovno-duševného liečenia a koučing. 

                                       

,,Poznanie je neskonale cennejšie než všetky pôžitky sveta,,  Sokrates 

,,Pokročilá veda se nedá odlíšiť od mágie,,
Arthur C. Clarke

Práca na sebe a riešenie problému začína prvou konzultáciou. Spolu s pomocou vesmíru, intuície anjelov, nebeskej prozretelnosti a sprievodcov duch.sfér hľadáme príčiny a riešenia daných problémov a rovnež s ich pomocou ich aj riešime. 

Nehráme sa že všetko vieme ale učíme sa každou jednou konzultáciou. Odovzdaná úprimná snaha, viera  a práca na sebe je prínosná pre liečeného aj liečitela. Každý následok má svoju príčinu a každý rébus svoje riešenie. 

Niekedy však nepotrebujeme poznať a pochopiť všetko čo sa nám deje na to aby sme mohli byť vyliečený alebo oslobodený no viera a dôvera je velmi dôležitá. 

Ak však ste startili už aj vieru ako vás sprievodca budem veriť za Vás. Zákony astrálu, sfér rovnako ako gravitačné zákony pôsobia či už v ne veríme alebo nie a tak to je aj s duchovnom, ezoterikou a mágiou.