Eseje a inšpirácie

,,Stvorenie je aktom božskej mágie, neustále pôsobiacej a večnej,,  Éliphas Lévi 


         Smaragdová tabuľa

  1. Je spravodlivé, isté, skutočné, že to, čo je dolu, je ako to, čo je hore a to, čo je hore, je ako to, čo je dolu, aby dokonané boli divy jednej veci.
  2. A ako všetky veci boli stvorené z jednej, prostredníctvom jednej, tak všetky veci zrodili sa z tejto jednej veci prispôsobením.
  3. Slnko je jeho otcom, mesiac je jeho matkou, vietor nosil ho vo svojich útrobách, zem je jeho živiteľkou. On je otcom univerzálnej telesmy celého sveta. Jeho sila je celá, keď bola premenená v zem.
  4. Oddelíš zem od ohňa, jemné od hrubého, opatrne a veľmi múdro.
  5. On vystupuje od zeme k nebu, a zase znovu zostupuje z neba na zem a príma silu horných a dolných vecí.
  6. Takto budeš mať slávu celého vesmíru. Všetka hmota utečie pred tebou.
  7. Tu sídli sila, zo všetkých síl najmocnejšia, ktorá prekoná každú jemnú vec a prenikne každú vec pevnú.
  8. Takto bol stvorený vesmír. Stadeto vzídu zvláštne prispôsobenia, ktorých spôsob je tu.
  9. Preto som bol nazvaný Hermes Trismegistos, majúc tri časti filozofie celého vesmíru.
  10. Čo som povedal o magistériu slnka, je úplné.

Kibalion

Kybalion tvorí sedem základných princípov, ktoré by mali byť podľa tvrdení Kybalionu základom filozofie okultizmu.

1. Zákon mentalizmu
"Všetko je myseľ; Vesmír v sebe zahŕňa duchovnú podstatu."
2. Zákon súvzťažnosti
"Ako hore, tak dole. Ako dole, tak hore."
3. Zákon vibrácie
"Nič sa nenachádza v pokoji. Všetko sa pohybuje, všetko vibruje."
4. Zákon polarity
"Všetko je podvojné, všetko má dva póly, všetko má svoj opak."
5. Zákon rytmu
"Všetko má svoju mieru pohybu tam a späť, všetko prichádza a odchádza, stúpa a klesá."
6. Zákon príčiny a následku
"Každá príčina má svoj následok, každý následok má svoju príčinu, všetko sa riadi zákonom, náhoda neexistuje."
7. Zákon pohlaví

"Princíp pohlavia je prítomný všade, všetko má svoj mužský i ženský princíp a prejavuje sa na všetkých úrovniach."